English Proofreading & Editing

We provide professional proofreading and editing services of texts in English by a native English speaker at one of the most reasonable prices around. Our proofreader has over ten years of experience with proofreading various text from non-native speakers and understands the specific needs of these clients. Texts are perfectly polished and are handed over with all grammatical and stylistic errors fixed. No job is too big or small and proofreading is carried out in a timely manner based on the needs of the client. Current and past cooperation has included, Council on International Educational Exchange, Mezipatra Queer Film Festival, and Charles University.

Price: 250 CZK per page/normostrana

Contact: [email protected]

__________________________________________________________________________________

Za jednu z nejrozumnějších cen v okolí poskytujeme profesionální kontroly a úpravy textu v angličtině prováděné rodilým mluvčím. Náš proofreader má víc než 10 let zkušenosti v oboru, dobře rozumí potřebám klientů – ať už se jedná o dokumenty jakéhokoliv charakteru překládané původně z jakéhokoliv jazyka. Texty jsou nekompromisně, ale citlivě stylisticky i pečlivě gramaticky opraveny a to podle časových i jiných požadavků klienta. V minulosti i nadále spolupracujeme například s Council on International Educational Exchange (CIEE – Radou pro mezinárodní vzdělávácí výměnu), Queer filmovým festivalem Mezipatra nebo Karlovou Univerzitou.

Cena: 250 CZK/normostrana

Kontakt: [email protected]